[INTERVIEW] คุยกับ ‘สะอาด’ ชายผู้ออกเดินทางตามหาเสียงของตัวเอง

“ชายผู้ออกเดินทางตามเสียงของตนเอง” คือหนังสือหน้าตาประหลาดที่ผมพบในร้านหนังสือ บนชั้นวางเดียวกับพ็อคเก็ตบุ๊คจากสำนักพิมพ์วัยรุ่นมากมาย ปกลายเส้นหยาบ ๆ แต่ดึงดูดใจอย่างน่าประหลาดทำให้ผมหยิบขึ้นมาอ่าน… ฟรี ๆ