home BLOGGER, MANGA BERSERK (hidden reasoning)

BERSERK (hidden reasoning)

นักรบวิปลาศ :

กรีฟิสผู้นำแห่งกองทัพเหยี่ยว ได้สร้างชัยชนะอันงดงามในสงคราม เขาจึงมีคุณูปการเหนือเจ้าแห่งรัฐ ทำให้เกิดความอิจฉา เคียดขึ้น และจ้องจับผิด เมื่อกรีฟิสได้รักกับเจ้าหญิง พระราชาจึงหาเหตุใส่ร้ายและทำร้ายกรีฟิส

อะไรเป็นเบื้องหลังที่พระราชาตัดสินใจทำร้ายนักรบที่ทำสงครามให้แก่ตนเองได้ นั่นย่อมจะเกิดจากความรู้สึกถึงความสั่นคลอนในอำนาจของตน ที่ถูกลดทอนลงด้วยความชื่นชมของขุนนางและชาวเมืองที่มีต่อนักรบเหยี่ยว

พระราชาต้องการพิทักษ์รักษาอำนาจไว้ที่ตนเองแต่เพียงผู้เดียว เป็นการหวงแหนอำนาจ เขาจึงพร้อมทำร้ายผู้ที่จะมีบารมีขึ้นมาเทียบเคียงตนเองได้ นั่นคือ เขาพร้อมใช้วิธีการต่างๆ นานาในการใส่ร้าย วางแผน และเชื่อมโยงคนอีกหลายส่วนให้เห็นดีเห็นงามและช่วยกันกล่าวโทษ กรีฟิส และนำไปสู่การลงโทษได้โดยตนเองได้รับความชอบธรรมในการกระทำนั้น

ในสภาพความเป็นจริงของยุคกลาง ตระกูลเจ้าเมืองต่างๆ มีอำนาจเหนือดินแดน แต่ไม่มีกองกำลังทหารที่เข้มแข็ง มีเพียงองครักษ์พิทักษ์เท่านั้น การมีกองทัพขนาดใหญ่มาช่วยเหลือในสงครามถือว่าได้เปรียบ แต่ก็ทำให้หวั่นไหวได้ง่ายว่า เมื่อกองทัพนั้นรู้จุดอ่อนจุดแข็งของเมืองแล้วจะไม่ยึดเมืองไว้เป็นของตนเอง ธรรมเนียมที่เกิดขึ้นคือ เมื่อการจ้างวางเสร็จก็จ่ายค่าแรง แล้วก็ให้กองทัพทหารออกจากเมืองไปให้เร็วที่สุด กองทัพนั้นก็จะหางานจ้างอื่นทำต่อไป

แต่เมื่อกองทัพเหยี่ยวดูเหมือนจะหยุดอยู่ที่เมืองนี้ พระราชาจึงไม่อาจทำใจยอมสูญเสียอำนาจได้ “อำนาจทำให้คนทำเรื่องโง่เขลา”

ด้วยเหตุนี้ การหลบนี้ การตามล่า การแก้แค้น จึงบังเกิดขึ้นในโลกนี้นานนับพันปี

อย่างไรก็ตาม ยุคกลางเริ่มเมื่อ ค.ศ.476 เมื่ออาณาจักรโรมันล่มสลาย โดยร้อยปีแรก คือ ค.ศ.476-576 เรียกกว่า dark age หรือยุคมืด เพราะมีความมืดมน สงครามปล้นสดมภ์ และดินแดนต่างๆ ของยุโรปยังไม่ได้จัดการปกครองให้เป็นระบบรัฐได้ หลังจากร้อยปีแห่งความมืดมน จึงเข้าสู่ยุคกลางช่วงคลาสสิค ดินแดนต่างๆ ประกาศตัวเป็นอาณาจักร มีโบสถ์เป็นศูนย์กลาง และเริ่มจัดการปกครองระบบกษัตริย์ ยกเว้นทางสเปนที่เป็นอาณาจักรมัวร์ (แขกมัวร์) จนกระทั่ง กษัตรย์ชาล์ เลอ มาร์ญ (Charlemagne 742-841) ได้รวบรวมดินแดนฟรังค์จนเกิดอาณาจักรฝรั่งเศสได้ และได้ร่วมมือกับสันตปาปาที่โรม และได้รับแต่งตั้งเป็นจักรพรรดิ์แห่งมหาอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (Holy Roman Empire) ทำให้ยุโรปเข้าสู่ยุคกลางรุ่งเรือง

Berserk กำหนดเนื้อเรื่องไว้ในยุคมืดจนถึงช่วงต้นของยุคกลางรุ่งเรือง คือ ตั้งแต่ ค.ศ.476 ถึง ค.ศ.1000 หลายๆ ตอนจึงมีความสับสนในรูปแบบและเหตุการณ์พอสมควร (ตามจินตนาการของผู้เขียน)

ยังมีบทความ ข่าวสาร และสาระดีๆ เกี่ยวกับการ์ตูนอีกมากมาย!

ติดตามอัพเดตไวสุดๆ ทางทวิตเตอร์! |