[talk!] เปิดประสบการณ์นักเขียนกับ ‘Ozakaoxygenz’

ใครที่เคยอ่านเว็บคอมิก comico คงจะเคยเห็นคอมิกเรื่อง AIDEN มาบ้างใช่ไหมล่ะคะ ครั้งนี้อนิไทม์ได้พูดคุยกับพี่ Ozakaoxygenz ถึงเส้นทางการเป็นนักเขียนและเราได้นำมาฝากทุกคนด้วยค่ะ   จุดเริ่มต้นในการเขียนการ์ตูนของพี่โอเกิดขึ้นจากอะไร จุดเริ่มต้นของการเขีนนการ์ตูนก็คงเหมือนๆ …