[JAPAN and I] ลุยเดี่ยวเที่ยวงาน Tokyo Game Show 2015

Tokyo Game Show หรือ TGS อีกหนึ่งงานอีเวนต์เกมครั้งใหญ่ที่คอเกมแทบทุกคนต่างก็อยากมาเยือนด้วยกันสักครั้งหนึ่ง ผมเองมีโอกาสมาใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นแล้ว เมื่องานนี้มาถึงก็ไม่ยอมพลาดอย่างแน่นอน โดยในปีนี้งาน Tokyo Game …