ทีมงานคอมิกสแควร์และกองบรรณาธิการอนิไทม์ ขอเชิญชวนเซอร์เคิลที่สนใจร่วมฝากขายหนังสือโดจินชิที่บูธ Thai Creator by Anitime ภายในงาน ANICO 2017 วันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การค้า MBK Center ชั้น 5 โซน Outlet In Town

กฎเกณฑ์เบื้องต้น

 1. ฝากขายได้ทั้งหนังสือโดจินชิออริจินัลและพาโรดี้และสมุด สินค้าทำมือ (goods) อื่นๆ ไม่ร่วมรายการในครั้งนี้
 2. เซอร์เคิล 1 รายสามารถฝากขายสินค้าได้จำนวนสูงสุด 5 ปก ปกละไม่เกิน 20 เล่ม
 3. งดรับฝากขายสินค้าที่มีเนื้อหาไม่เหมาะกับเยาวชน (18+)
 4. เซอร์เคิลสามารถจัดให้มีที่คั่นหนังสือหรือโปสการ์ดเป็นของแถมแบบ 1 เล่มต่อ 1 ชิ้น เช่น ซื้อหนังสือ 1 เล่ม แถมที่คั่นหนังสือ 1 ชิ้น หรือโปสการ์ด 1 ใบ แนะนำให้สอดในปกด้านในแล้วติดเทปไว้เพื่อป้องกันการสูญหายหรือเสียหาย และเพื่อความสะดวกในการขายในวันจริง
 5. หากเซอร์เคิลมีเล่มตัวอย่างอยู่แล้ว แนะนำให้เซอร์เคิลแนบมาด้วย 1 เล่ม/ปก เพื่อถนอมหนังสือเล่มอื่นๆ ที่ขายจริง
  หนังสือตัวอย่างนี้จะไม่นับรวมในจำนวน 20 เล่มที่จำกัดไว้ต่อปก
 6. ทีมงานจะจัดทำสื่อเพื่อโปรโมตสินค้าและทำหน้าตัวอย่างสำหรับจัดแสดง ณ จุดขายเผื่อถนอมสภาพสินค้าจากการถูกเปิดอ่าน เซอร์เคิลกรุณาจัดส่งไฟล์หน้าปก 1 ภาพและเนื้อใน 4 ภาพต่อหนังสือ 1 ปก แก่ทีมงานหลังลงทะเบียนฝากขาย
 7. สำหรับกฎเกณฑ์อื่นๆ เกี่ยวกับสินค้า ให้ยึดตามกฎเกณฑ์มาตรฐานสำหรับเซอร์เคิลภายในงาน COMIC SQUARE
 8. ทีมงานจำเป็นต้องสำรองเวลาสำหรับลงทะเบียนสินค้าเข้าสู่ระบบและจัดส่งสินค้าไปยังสถานที่จัดงานล่วงหน้า เซอร์เคิลโปรดรับทราบว่าสินค้าของเซอร์เคิลอาจไม่ได้วางจำหน่ายภายในวันงานหากเซอร์เคิลไม่ได้ส่งมอบสินค้าฝากขายแก่อนิไทม์ภายในเวลาที่กำหนด และเซอร์เคิลยอมรับว่าจำนวนหนังสือที่ส่งคืนทางไปรษณีย์ที่อนิไทม์เป็นผู้นับและคำนวณเป็นจำนวนที่ถูกต้อง

อัตราค่าบริการ

 • เซอร์เคิล นักวาดอิสระ
  • ค่าบริการขาย (GP) 15% จากราคาขาย (คิดจากจำนวนที่ขายได้จริง)
  • ค่าจัดส่งสินค้าคืน อัตราเดียว 100 บาท สำหรับการจัดส่งหนังสือคืนทุกจำนวน
   • ชำระในว้นส่งมอบสินค้าแก่อนิไทม์
   • หากสินค้าขายได้หมดจะโอนค่าจัดส่งคืนพร้อมกับรายได้หลังหักค่าบริการขาย
   • ไม่มีค่าบริการหากเลือกรับสินค้าคืนด้วยตนเอง
 • สำนักพิมพ์ บริษัท องค์กรนิติบุคคล
  • ค่าบริการขาย 20% จากราคาขาย

ขั้นตอนการฝากขายสำหรับเซอร์เคิล

 1. ลงทะเบียนในแบบฟอร์มด้านล่างโดยกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วน ตั้งแต่วันนี้ – วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560
  ทีมงานจะส่งอีเมลยืนยันการฝากขายทางอีเมลที่เซอร์เคิลระบุไว้ภายใน 1 วัน
 2. จัดส่งไฟล์ตัวอย่างหน้าปก 1 ภาพและเนื้อใน 4 ภาพต่อหนังสือ 1 ปกมาทางอีเมล store@anitime.in.th หรือ inbox แฟนเพจ COMIC SQUARE ภายในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560
 3. ส่งมอบสินค้าแก่อนิไทม์ทางช่องทางที่เซอร์เคิลสะดวกดังต่อไปนี้
  1. จุดรับที่บูธ THAI CREATOR by Anitime
   วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 11.00-19.00 น. ณ พื้นที่จัดงาน ANICO 2017
   ศูนย์การค้า MBK Center ชั้น 5 โซน Outlet in Town
  2. จัดส่งทางไปรษณีย์มาที่อนิไทม์
   จ่าหน้าซองหรือกล่องพัสดุตามที่อยู่ดังนี้
   กองบรรณาธิการอนิไทม์
   บริษัท เอ็นเทอร์ด็อค จำกัด
   99/171 โครงการ HAUS35 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 35 หมู่ 2
   ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
   จัดส่งไม่เกินวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560
  3. ส่งมอบด้วยตนเอง
   ที่สำนักงานของอนิไทม์ (ที่อยู่ตามข้อ 2.) ไม่เกินวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 (เวลาทำการ 9.30-18.30 น.)
 4. วันงาน
  ทีมงานอนิไทม์เป็นผู้จัดจำหน่ายภายในงาน ANICO 2017 วันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560
 5. จัดส่งสินค้าคืนและชำระเงิน
  ชำระเงินรายได้จากการขายสินค้าโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่เซอร์เคิลระบุภายใน 7 วันหลังวันงาน
  และจัดส่งหนังสือที่เหลือจากการขายทางช่องทางที่เซอร์เคิลเลือก ดังนี้

  1. รับหนังสือคืนด้วยตนเองภายในงานที่บูธ THAI CREATOR by Anitime
   วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 17.00 – 19.00 น.
   (เซอร์เคิลจะได้รับคืนเฉพาะสินค้าที่ฝากขาย ส่วนรายได้จากยอดขายจะโอนทางบัญชีเงินฝากในภายหลัง)
  2. จัดส่งคืนทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน
   ภายใน 15 วันหลังวันงาน ค่าบริการ 100 บาทสำหรับทุกจำนวนหนังสือที่เหลือ
   สามารถชำระเงินค่าจัดส่งได้ทันทีในวันส่งมอบสินค้าฝากขาย
  3. รับหนังสือคืนภายในงาน Morph Parade
   วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ชั้น 35 อาคาร ITF สีลมพาเลส เพลส (BTS ช่องนนทรี)
  4. รับหนังสือคืนภายในงาน Original Connect #3 ~Blooming Days~
   วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 8.00-15.00 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิธีคำนวณรายได้ที่จะโอนแก่เซอร์เคิล

ยอดโอน = (จำนวนหนังสือฝากขาย – จำนวนหนังสือที่เหลือ) x ราคาขาย x (100%-15%)
ตัวอย่าง เซอร์เคิล A ฝากขายโดจินชิ 1 ปกจำนวน 20 เล่ม เล่มละ 100 บาท หลังจากสิ้นสุดวันงานมีเหลือ 5 เล่ม เซอร์เคิล A จะได้รับเงินโอนหลังหักค่าบริการขายจำนวน (20-5)x100x85% = 1,275 บาท

แบบฟอร์มฝากขายสินค้า

(สำหรับสำนักพิมพ์ บริษัท และองค์กรนิติบุคคลต่างๆ ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงทาง editor@anitime.in.th หรือโทร 06-2624-6269)