อนิไทม์ เดิมทีเป็นนิตยสารออนไลน์รายเดือนชื่อออมเล็ต ซึ่งจัดทำโดยกลุ่มเอ็นเทอร์ด็อค และเผยแพร่ในเดือนมกราคม – เมษายน 2558 เพื่อนำเสนอบทความเกี่ยวกับการ์ตูน รวมถึงแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ์ตูนภายในประเทศไทย ด้วยความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยมอบแง่มุมใหม่เกี่ยวกับการ์ตูนให้ผู้อ่านได้คิดและเสพการ์ตูนอย่างสนุกพร้อมกับเรียนรู้อย่างลึกซึ้งมากกว่าความบันเทิง ตลอดจนเพื่อให้พวกเราชาวการ์ตูนได้ทราบเบื้องหน้าเบื้องหลังเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ์ตูน จะได้เข้าใจและช่วยส่งเสริมตลาดการ์ตูนในประเทศไทยให้เติบโตยิ่งขึ้น

Untitled-6 อนิไทม์ anitime

ต่อมา กองบรรณาธิการของออมเล็ตได้เปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอจาก e-Magazine เป็นเว็บไซต์เพื่ออำนวยความสะดวกและเข้าถึงผู้อ่านมากขึ้น จึงได้ย้ายเนื้อหาที่เคยอยู่ในออมเล็ตทั้ง 4 ฉบับมาอยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อจากออมเล็ตเป็นอนิไทม์ แต่ยังคงความตั้งใจเดิมคือเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงโลกของการ์ตูนเข้ากับสังคมและชีวิตจริง

oricon logo-2ปัจจุบัน นอกจากการให้บริการเนื้อหาบนเว็บไซต์แล้ว อนิไทม์ยังเป็นผู้บริหารเว็บไซต์ doco.in.th เว็บไซต์ศูนย์กลางงานอีเวนต์โดจินชิในประเทศไทย และเป็นผู้จัดงาน Original Connect และงาน COMIC SQUARE งานอีเวนต์หนังสือการ์ตูนทำมือ (โดจินชิ) ตามเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมตลาดการ์ตูนในประเทศไทย และยังมีโครงการต่างๆ อีกในอนาคตเพื่อขยายการให้บริการเนื้อหาแก่กลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น

Anitime.in.th เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558

หากท่านมีความคิดเห็น สนใจเขียนบทความ ลงโฆษณา หรือประสานความร่วมมือทางธุรกิจ สามารถติดต่อกองบรรณาธิการอนิไทม์ตามรายละเอียดในหน้า Contact

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *