สวัสดีค่ะ นี่คือโครงการที่เราอยากให้เพื่อนๆ นักอ่านได้มีโอกาสมาร่วมแชร์ความรู้และความคิดเห็นจากการอ่านหรือชมการ์ตูน โดยการเขียนเป็นข่าว บทวิเคราะห์ บทรีวิว หรือบทความต่างๆ และเติบโตพร้อมกับเรา ด้วยทีมกองบรรณาธิการที่พร้อมเกลาสำนวนและให้ความเห็นต่อผลงานของคุณ

โครงการบล็อกเกอร์นี้เป็นกิจกรรมร่วมสนุกที่ไม่มีค่าตอบแทน แต่หากผลงานของคุณเขียนดี เป็นที่นิยม และสามารถส่งบทความได้เป็นประจำ อนิไทม์ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะพิจารณาคุณเป็นนักเขียนประจำของเราและมีค่าตอบแทนให้เป็นรายบทความค่ะ


ผู้สมัครกรุณาศึกษาและรับทราบข้อปฏิบัติสำคัญของการเป็นนักเขียนของอนิไทม์ก่อนตัดสินใจสมัคร ดังนี้ค่ะ

  1. การเขียนข่าวหรือบทความกับเว็บอนิไทม์นี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมร่วมสนุกของเว็บไซต์ ซึ่งไม่มีค่าตอบแทนแก่ผู้เขียน
  2. ลิขสิทธิ์ในบทความจะเป็นของผู้เขียน ผู้เขียนนำไปเผยแพร่หรือใช้งานที่อื่นได้ และอนิไทม์ไม่สามารถนำไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์ในทางอื่น
  3. ห้ามมิให้นักเขียนคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานเขียนของผู้อื่นอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
  4. นักเขียนพึงศึกษาความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข่าวและข้อมูล และแนบแหล่งข้อมูลและเครดิตของเจ้าของภาพ เพลง หรือวีดิโอที่ใช้ประกอบบทความทุกครั้ง
  5. นักเขียนยินยอมให้กองบรรณาธิการพิสูจน์อักษร เรียบเรียง หรือแก้ไขบทความหากพบว่ามีการสะกดผิดหรือให้ข้อมูลผิด ตลอดจนยินยอมให้กองบรรณาธิการระงับการเผยแพร่บทความชั่วคราวหรือถาวร กรณีที่มีการร้องเรียนว่าบทความนั้นๆ สร้างความเข้าใจผิดที่มีสาระสำคัญต่อผู้อ่านหรือสร้างความเสียหายแก่บุคคลอื่น
  6. นักเขียนพึงหลีกเลี่ยงการเขียนในเชิงพาดพิง เสียดสีหรือสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดก็ตาม
  7. นักเขียนพึงเขียนบทความที่ไม่ขัดต่อกฏหมาย ศีลธรรมอันดี ตลอดจนไม่ดูหมิ่นสถาบันหลักของประเทศ การเมือง ชาติพันธุ์ หรือเรื่องใดๆ ที่เปราะบางสำหรับผู้อื่น

[wppb-register]